آخرین اخبار مدارس


28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبستان دخترانه سما

25 فروردیندبستان پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تاریخ علم

جورج بیشور

تاریخ -ادبیات نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مثل ها و قصه هایشان

مصطفی رحمان دوست

ریشه های داستانی ضرب

دبستان دخترانه سما

تربیت دانشمند کوچک

فرحناز کمالی

رفتار والدین

دبستان دخترانه سما

راهکارهای ساده برای تربیت دختران موفق

پرومود باترا

تربیت دختران موفق

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

بحران جوانی

دبستان دخترانه سما

میدانی چرا ستاره ها چشمک می زنند

كارول استات

ستاره ها

دبستان دخترانه سما

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بقراط

کانی یانکوفسکی

ادبیات نوجوانان

دبستان دخترانه سما

پیشگیری اولیه از اعتیاد

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

اعتیاد

دبستان پسرانه سما

خاطرات سی ساله در آموزش و پرورش

خدامراد شیاسی

خاطره

دبستان پسرانه سما

از عصر صابون تا عصر دانایی

علی رؤوف

علوم - ادبیات نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو خردسالان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عباس عباس منجزی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی کاظمی

مسابقه: مسابقات شنا شهرستان شوشتر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیر حسین شهریار نیا

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات هان مادانگ و پومسه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بریسمی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی کاظمی

مسابقه: مسابقات شنا شهرستان شوشتر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو خردسالان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمهدي نجف زاده

1391/01/27

دبستان دخترانه سما

سيده فاطمه موسوي مقدم

1386/01/28

دبستان پسرانه سما

آريا بابادي

1390/01/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسن قنبري فر

1383/01/27

دبستان پسرانه سما

محمدطاها طالبي بيرگاني

1391/01/24

دبستان پسرانه سما

محمدامين كرمي

1386/01/31

دبستان پسرانه سما

ارشيا بابادي

1387/01/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش بختياري مقدم

1384/01/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين عبدالي

1383/01/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا كاظمي

1385/01/30

دبستان پسرانه سما

مهدي وفاخواه

1391/01/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد فرج اله چعب

1384/01/27