آخرین اخبار مدارس


09 مهردبستان پسرانه

30 مهردبستان دخترانه

30 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

30 مهردبستان دخترانه

30 مهردبستان دخترانه

30 مهردبستان دخترانه

30 مهردبستان دخترانه

30 مهردبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

پاییز فصل آخر سال است

نسیم مرعشی

اجتماعی

دبستان دخترانه

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه

شور زنگی

ایروینگ استون

-

دبستان دخترانه

هوش طلایی

روح الله سلیمانی

هوش طلایی

دبستان دخترانه

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری

سازندگی

دبستان دخترانه

آیا شما هم خجالتی هستید؟

محمدرضا قربان زاده

راه های درمان خجالت

دبستان دخترانه

مراقبت از بدن در محل کار و زندگی

ریچارد تمپلار

مراقبت های بدن

دبستان دخترانه

كتاب يواكيم

«تورمد هاوگِن»

زندگی کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه

با کاروان اندیشه

عبدالحسین زرین کوب

مقاله های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

شیطونک سرزمین اعداد

هانس ماگنوس انزنسبرگر

ریاضی

دبیرستان دوره اول پسرانه

وایکینگ های باستان برای من چه کار کرده اند

الیزابت رائوم

ادبیات نوجوانان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

مصطفي مينابي

1389/08/08

دبستان پسرانه

معين بابادي

1390/08/05

دبستان پسرانه

اميرعباس آزم

1388/08/06

دبستان دخترانه

يسنا مالكي نژاد

1388/08/07

دبستان دخترانه

آيناز ابراهيمي نيا

1391/08/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين عبدالرضائي زاده

1384/08/06