آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبستان پسرانه سما

21 اسفنددبستان پسرانه سما

18 اسفنددبستان پسرانه سما

17 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه ابول زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد رضا گرطلائي

1384/01/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه السادات

1390/01/02

دبستان پسرانه سما

اميرعباس پيروند بوري

1390/01/01