آخرین اخبار مدارس


28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبستان دخترانه سما

25 فروردیندبستان پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

ادبیات نوجوانان

دبستان دخترانه سما

آیا شما هم خجالتی هستید؟

محمدرضا قربان زاده

راه های درمان خجالت

دبستان دخترانه سما

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دا

زهرا حسینی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

پیشگیری اولیه از اعتیاد

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

اعتیاد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرزوی سوم

مصطفی خرامان

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

با کاروان اندیشه

عبدالحسین زرین کوب

مقاله های فارسی

دبستان دخترانه سما

تربیت دانشمند کوچک

فرحناز کمالی

رفتار والدین

دبستان پسرانه سما

خاطرات سی ساله در آموزش و پرورش

خدامراد شیاسی

خاطره

دبستان دخترانه سما

مراقبت از بدن در محل کار و زندگی

ریچارد تمپلار

مراقبت های بدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چهاراثر فلورانس اسکاول شین

اسکاول شین

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

از عصر صابون تا عصر دانایی

علی رؤوف

علوم - ادبیات نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو خردسالان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی کاظمی

مسابقه: مسابقات شنا شهرستان شوشتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بریسمی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو شهرستان شوشتر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات هان مادانگ و پومسه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی کاظمی

مسابقه: مسابقات شنا شهرستان شوشتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عباس عباس منجزی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابالفضل افراسیابی

مسابقه: تکواندو

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين عبدالي

1383/01/25

دبستان پسرانه سما

محمدطاها طالبي بيرگاني

1391/01/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا كاظمي

1385/01/30

دبستان دخترانه سما

سيده فاطمه موسوي مقدم

1386/01/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد فرج اله چعب

1384/01/27

دبستان پسرانه سما

ارشيا بابادي

1387/01/28

دبستان پسرانه سما

آريا بابادي

1390/01/31

دبستان پسرانه سما

محمدامين كرمي

1386/01/31

دبستان پسرانه سما

مهدي وفاخواه

1391/01/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسن قنبري فر

1383/01/27

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي نجف زاده

1391/01/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش بختياري مقدم

1384/01/23