آخرین اخبار مدارس


20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آذردبستان دخترانه سما

13 آذردبستان دخترانه سما

12 آذردبستان دخترانه سما

12 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 آذردبستان دخترانه سما

11 آذردبستان پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دفتر خاطرات يك كرم

دورين كرونين

خاطزات یک کرم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

داستان اختراعات و اکتشافات

ناصر نثار

اختراعات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مثل ها و قصه هایشان

مصطفی رحمان دوست

ریشه های داستانی ضرب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تاریخ علم

جورج بیشور

تاریخ -ادبیات نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

وایکینگ های باستان برای من چه کار کرده اند

الیزابت رائوم

ادبیات نوجوانان

دبستان دخترانه سما

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

خاطرات سی ساله در آموزش و پرورش

خدامراد شیاسی

خاطره

دبستان دخترانه سما

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری

سازندگی

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

ادامه من

حمیدرضا اسلامیه

تربیت فرزند

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو خردسالان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات هان مادانگ و پومسه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو رده سنی ویژه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو خردسالان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی کاظمی

مسابقه: مسابقات شنا شهرستان شوشتر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی کاظمی

مسابقه: مسابقات شنا شهرستان شوشتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه موسوی مقدم

مسابقه: مسابقات تکواندو شهرستان شوشتر

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدحسن خاكي بختياروند

1389/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جلال كرملاچعب

1383/09/21

دبستان پسرانه سما

آرسام پورعلي

1388/09/17

دبستان دخترانه سما

پارميس سلطاني

1389/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد عقيلي

1383/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين پاك نژاد

1382/09/18

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شريف

1389/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد علي پور

1384/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال مرادي زاده

1384/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا پنيري نژاد

1384/09/17

دبستان پسرانه سما

اهورا علي پور

1391/09/20

دبستان پسرانه سما

اميررضا پيروندبوري

1389/09/21