آخرین اخبار مدارس


17 تیردبستان پسرانه سما

07 تیردبستان پسرانه سما

27 خرداددبستان پسرانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

07 خرداددبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ادامه من

حمیدرضا اسلامیه

تربیت فرزند

دبستان دخترانه سما

دا

زهرا حسینی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

میدانی چرا ستاره ها چشمک می زنند

كارول استات

ستاره ها

دبستان پسرانه سما

خاطرات سی ساله در آموزش و پرورش

خدامراد شیاسی

خاطره

دبستان پسرانه سما

از عصر صابون تا عصر دانایی

علی رؤوف

علوم - ادبیات نوجوان

دبستان دخترانه سما

كتاب يواكيم

«تورمد هاوگِن»

زندگی کودکان

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری

سازندگی

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

بحران جوانی

دبستان دخترانه سما

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دفتر خاطرات يك كرم

دورين كرونين

خاطزات یک کرم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا شیخی - مبین محمدی خاص - حمید بختیاری کیا

مسابقه: طرح جابر بن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین شهریارنیا و عباس عباسی منجزی

مسابقه: مسابقات وزنه برداری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرنیکا شکر ریز

مسابقه: شنای دانش آموزی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حامد پیرزادی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

تیم مدرسه

مسابقه: مسابقات هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ریحانه ابول زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امید افراسیابی

مسابقه: مسابقات وزنه برداری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امید منجزی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عباس مرادی - آرین ناصری کریموند - مهدی احسانی مهر

مسابقه: مسابقات شنا دانش آموزان سما ناحیه 6

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آریا محمدی

مسابقه: دو و میدانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

متين جمالي فرد

1389/05/25

دبستان پسرانه سما

ارشيا شيرالي

1389/05/31

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل درويشي

1390/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد صباحي وند

1388/05/31

دبستان پسرانه سما

اياد صالحي مقدم

1389/05/25

دبستان پسرانه سما

سيد دانيال موسوي كيا

1388/05/23

دبستان پسرانه سما

سالار فرجي

1390/05/30

دبستان دخترانه سما

رقيه عليزاده

1389/05/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه علي ضامن

1388/05/23