آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

06 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

06 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

30 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ریحانه ابول زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آريانا خيرالهي

1389/02/12

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد بلدي

1387/02/09

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا ك?ارس?

1385/02/09

دبستان پسرانه سما

يزدان بزرگي

1388/02/09

دبستان پسرانه سما

رضا پيروند بوري

1389/02/15