آخرین اخبار مدارس


27 خرداددبستان پسرانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

07 خرداددبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

ادامه من

حمیدرضا اسلامیه

تربیت فرزند

دبستان دخترانه سما

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

از عصر صابون تا عصر دانایی

علی رؤوف

علوم - ادبیات نوجوان

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان پسرانه سما

خاطرات سی ساله در آموزش و پرورش

خدامراد شیاسی

خاطره

دبستان دخترانه سما

كتاب يواكيم

«تورمد هاوگِن»

زندگی کودکان

دبستان دخترانه سما

میدانی چرا ستاره ها چشمک می زنند

كارول استات

ستاره ها

دبستان دخترانه سما

دا

زهرا حسینی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دفتر خاطرات يك كرم

دورين كرونين

خاطزات یک کرم

دبستان دخترانه سما

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری

سازندگی

دبستان دخترانه سما

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

بحران جوانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمذ امین چرخابیان

مسابقه: مسابقات اسکیت دانش آموزان سما ناحیه 6

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس سلطانی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امید افراسیابی

مسابقه: مسابقات وزنه برداری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه ابول زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حورا عارف نسب

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امید منجزی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شبانی

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عباس مرادی - آرین ناصری کریموند - مهدی احسانی مهر

مسابقه: مسابقات شنا دانش آموزان سما ناحیه 6

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا شیخی - مبین محمدی خاص - حمید بختیاری کیا

مسابقه: طرح جابر بن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

آرنیکا شکر ریز

مسابقه: شنای دانش آموزی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین شهریارنیا و عباس عباسی منجزی

مسابقه: مسابقات وزنه برداری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يكتا عسكرپور

1390/04/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه چراغي

1385/04/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه پارسه

1387/04/01

دبستان پسرانه سما

رضا اميري

1387/04/01

دبستان پسرانه سما

ميلاد فاضليان

1390/04/08

دبستان پسرانه سما

محمد گداري بويري

1389/04/01

دبستان دخترانه سما

ماندانا امير

1385/04/03